การพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด (LEAFLET for WEB MAP)

วันอบรม :

1-3 กรกฎาคม 2563


ระยะเวลา :

3 วัน (18 ชั่วโมง)


เนื้อหาหลักสูตร :

- การติดตั้งระบบที่จำเป็นต่อการสร้างเว็บแผนที่ออนไลน์
- การใช้ SQL สำหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
- การสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นแผนที่ออนไลน์ด้วย Bootstrap
- การสร้างและปรับแต่งชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย Leaflet
- การเชื่อมต่อฐานข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับแสดงแผนที่
- พัฒนาเครื่องมือสำหรับสร้างข้อมูลผ่านหน้าเว็บแบบเรียลไทม์ (ปักหมุด วาดและวัดเส้นทาง วาดและวัดพื้นที่ คำนวนรัศมี ฯลฯ)


สถานที่จัด :

อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก


อบรมจบหลักสูตรแล้วได้อะไร ? :

> เข้าใจหลักการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเชิงพื้นเพื่อแสดงบนเว็บแผนที่ออนไลน์
> สามารถออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ส่วนผู้ใช้งานแบบโมเดิลสไตล์ ให้ใช้งานง่ายและครบครัน ได้ด้วยตัวเอง
> สามารถกลับไปพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ของตัวเอง
> มีเว็บแผนที่ออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์


About us About us About us

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา *** สำคัญมาก ***

ความรู้พื้นฐานผู้เข้าอบรม :
- มีความเข้าใจพื้นฐานในจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL
- มีความเข้าใจพื้นฐานในการเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML, PHP และ CSS
- มีความเข้าใจพื้นฐานในภาษาโปรแกรม JavaScript เบื้องต้น
- มีความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายพื้นฐาน
หมายเหตุ: ถ้าผู้อบรมยังไม่มีทักษะพื้นฐานความรู้ดังกล่าว ทางทีมงานสามารถให้คำแนะนำพื้นฐานให้ได้


*** สเปคคอมพิวเตอร์ ขั้นต่ำ ! ***

มีคอมพิวเตอร์และสัญญาณอนเทอร์เน็ตให้บริการ (อบรมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)


เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจสร้างแผนที่ออนไลน์ด้วยตัวเองในทุกสาขาอาชีพ คุณสามารถมีเว็บแผนที่ออนไลน์ภายในเวลา 3 วัน พร้อมการแสดงผลและรองรับกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ด้วยการใช้งานโปรแกรมฟรีแวร์ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งาน


ค่าลงทะเบียน : :

5,900 บาท/คน

  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

 • คู่มือฉบับสมบูรณ์
 • กระเป๋าใส่เอกสาร
 • เสื้อโปโลรุ่นพิเศษ
 • อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
 • ใบประกาศ รับรองการผ่านอบรม
 • บัญชีสำหรับการโอนเงิน
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร (งานบริการวิชาการ)
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 857-0- 09846-4

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน :

1. ลงทะเบียนออนไลน์ กดที่นี่ หรือส่งแฟกซ์ที่เบอร์ 055-968807
2. ชำระเงิน
แบบที่ 1 : มัดจำ (รับสิทธิ์จองที่นั่งอบรมก่อน)

รุ่น ชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท ชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 4,900 บาท
# 7 มิถุนายน 2563 14 มิถุนายน 2563
หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถโอนเงินเต็มจำนวนมาภายในวันที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ามัดจำในทุกกรณี


แบบที่ 2 : ชำระเงินเต็มจำนวน 5,900 บาท (รับสิทธิ์ยืนยันที่นั่งอบรมทันที)
รุ่น ชำระค่าลงทะเบียน 5,900 บาท
# 19 มิถุนายน 2563

3. เมื่อชำระเงินทุกครั้ง ให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล / ชื่อหลักสูตร มาที่ gistnu.training@gmail.com ภายใน 3 วัน หลังการโอนเงิน
4. ตรวจสอบสถานะและรายชื่อได้ที่ กดที่นี่


หมายเหตุ : โปรดอ่าน !

1) หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าอบรมกรุณาแจ้งก่อนวันจัดอบรม 10 วัน
และขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณีหากผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเดินทางมาอบรมได้
2) เราจะนับยอดผู้สมัครจากผู้ชำระเงินใน แบบที่ 1 และ 2 ก่อน
หากมีจำนวนผู้สมัครโอนเงินมาเต็มที่นั่งก่อนวันปิดรับสมัครที่กำหนดไว้ เราจะปิดรับสมัครทันที
3) การออกใบเสร็จ จะออกให้เฉพาะคนที่มานั่งอบรมเท่านั้น
4) เมื่อมัดจำแล้ว มีการเปลี่ยนชื่อคนมานั่งอบรม จะออกใบเสร็จเป็นชื่อของคนที่มานั่งอบรมเท่านั้น

"ความสำเร็จของผู้เรียน คือ ความสำเร็จของเรา"