การพัฒนาเครื่องมือและประยุกต์ใช้งานข้อมูลภาคสนามอย่างมืออาชีพ (Smart Survey)

วันอบรม :

22 - 24 มกราคม 2563 (เปิดรับสมัคร)


ระยะเวลา :

3 วัน (18 ชั่วโมง)


เนื้อหาหลักสูตร :

- พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลภาคสนามด้วย AppSheet
- สร้างแบบฟอร์เก็บข้อมูลภาคสนาม ผ่าน Google Sheet
- พัฒนาแอปพลิเคชันเก็บข้อมูลภาคสนามด้วย AppSheet
- ปรับแต่งและเพิ่มฟังก์ชั่นให้กับแอปพลิเคชัน (แบบฟอร์ม , ค่าพิกัด , รูปภาพ)
- สร้างระบบการบริหารจัดการของแอปพลิเคชัน Workflow / Slides
- สร้างแอปพลิเคชันตัวอย่าง Launcher Apps
- ติดตั้งแอปลพิลเคชันและทดสอบการใช้งานจริง
- ใช้งานข้อมูลภาคสนามด้วยโปรแกรม QGIS
- Mini Lab วิเคราะห์หาความหนาแน่นของพื้นที่
- Mini Lab วิเคราะห์หาพื้นที่ให้บริการ


สถานที่จัด :

อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก


อบรมจบหลักสูตรแล้วได้อะไร ? :

- ได้แอปพลิคชันสำรจข้อมูลพร้อมใช้งานกลับไปทันที
- ได้แนวทางการนำไปต่อยอดใช้งานร่วมกับระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม QGIS
- ได้คู่มือฉบับสมบูรณ์ ละเอียดทุกขั้นตอน


About us About us About us

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา *** สำคัญมาก ***

- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (พร้อมปลั๊กพ่วง)
- โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (พื้นที่ไม่เต็ม ติดตั้งแอปได้)
- แบบฟอร์มเก็บข้อมูลในงานของท่าน (ถ้ามี)


*** สเปคคอมพิวเตอร์ ขั้นต่ำ ! ***

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก >>> ระบบปฏิบัติการ WINDOWS 7 , CPU : CORE i3 , RAM : 4 GB , สามารถต่อสัญญาณไวไฟได้
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน >>> Android เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป // iOS เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไปค่าลงทะเบียน : :

3,900 บาท/คน

  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

 • คู่มือฉบับสมบูรณ์
 • กระเป๋าใส่เอกสาร
 • เสื้อยืดรุ่นพิเศษ
 • อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
 • ใบประกาศ รับรองการผ่านอบรม
 • บัญชีสำหรับการโอนเงิน
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร (งานบริการวิชาการ)
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 857-0- 09846-4

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน :

1. ลงทะเบียนออนไลน์ กดที่นี่ หรือส่งแฟกซ์ที่เบอร์ 055-968807
2. ชำระเงิน
แบบที่ 1 : มัดจำ (รับสิทธิ์จองที่นั่งอบรมก่อน)

รุ่น ชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท ชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 2,900 บาท
# 15 ธันวาคม 2562 21 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถโอนเงินเต็มจำนวนมาภายในวันที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ามัดจำในทุกกรณี


แบบที่ 2 : ชำระเงินเต็มจำนวน 3,900 บาท (รับสิทธิ์ยืนยันที่นั่งอบรมทันที)
รุ่น ชำระค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
# 5 มกราคม 2563

3. เมื่อชำระเงินทุกครั้ง ให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล / ชื่อหลักสูตร มาที่ gistnu.training@gmail.com ภายใน 3 วัน หลังการโอนเงิน
4. ตรวจสอบสถานะและรายชื่อได้ที่ กดที่นี่


หมายเหตุ : โปรดอ่าน !

1) หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าอบรมกรุณาแจ้งก่อนวันจัดอบรม 10 วัน
และขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณีหากผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเดินทางมาอบรมได้
2) เราจะนับยอดผู้สมัครจากผู้ชำระเงินใน แบบที่ 1 และ 2 ก่อน
หากมีจำนวนผู้สมัครโอนเงินมาเต็มที่นั่งก่อนวันปิดรับสมัครที่กำหนดไว้ เราจะปิดรับสมัครทันที
3) การออกใบเสร็จ จะออกให้เฉพาะคนที่มานั่งอบรมเท่านั้น
4) เมื่อมัดจำแล้ว มีการเปลี่ยนชื่อคนมานั่งอบรม จะออกใบเสร็จเป็นชื่อของคนที่มานั่งอบรมเท่านั้น

"ความสำเร็จของผู้เรียน คือ ความสำเร็จของเรา"