ศูนย์รวมคอร์สอบรม by GISTNU

GISTNU Training Center

“ Treasury of GIS Open Source ”

จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน GISTNU พร้อมตอบโจทย์การเพิ่มมูลค่าและพัฒนางานของทุกท่าน ด้วยหลักสูตรอบรมที่ถูกออกแบบให้ครอบคลุมทุกมิติการใช้งาน ผ่านโปรแกรมฟรีแวร์ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่จะถูกถ่ายทอดจากวิทยากรมืออาชีพเฉพาะทางที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและปฏิบัติได้จริง

ดูหลักสูตรอบรมทั้งหมด

" นึกถึง Open source คิดถึง GISTNU "

รายชื่อคอร์สอบรม ปี 2563

การพัฒนาแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน

หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นทางภูมิสารสนเทศ ที่คุณสามารถนำข้อมูลของตัวเองมาต่อยอดเพื่อใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้แบบฟรี ๆ ด้วยการพัฒนาแอปบนโปรแกรมฟรีแวร์ กับการอบรมที่พร้อมด้วยตัวอย่างโค้ดและคู่มือแบบละเอียดที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง


การพัฒนาเครื่องมือและประยุกต์ใช้งานข้อมูลภาคสนามอย่างมืออาชีพ (Smart Survey)

AppSheet เครื่องมือที่จะตอบโจทย์การเก็บข้อมูลของคุณให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทุกคนสามารถทำได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม หลักสูตรนี้ยังสอนการนำข้อมูลที่ได้จาก AppSheet มาต่อยอดใช้งานกับโปรแกรม QGIS อีกด้วย


การใช้งานโปรแกรม QGIS

เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าให้กับงานของท่าน ด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ที่ทำงานได้เทียบเท่าโปรแกรมลิขสิทธิ์ กับการอบรมที่ครบถ้วน เข้าใจง่าย ถูกหลักการ ใช้งานได้จริง


การพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด (LEAFLET for WEB MAP)

สร้างแผนที่ออน์ไลน์อย่างมีประสิทธิภาพที่แสดงผลและรองรับกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยฟรีแวร์ ยกระดับเว็บไซต์ด้วยเทคนิคการออกแบบหน้าเว็บไซต์อย่างมีสไตล์ ใช้งานง่าย และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ


ดูรายชื่อคอร์สอบรมทั้งหมด

คอร์สอบรมที่น่าสนใจ
"การใช้งาน QGIS อย่างมืออาชีพ (QGIS Professional)"
                   หมดเขตรับสมัคร 21 มิ.ย. 63
                                      รับ 20 คนเท่านั้น


ประมวลภาพบรรยากาศ อบรม Smart Survey


เสียงตอบรับจากผู้ที่เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร SmartSurvey


GISTNU Web Map Portal


GISTNU Apps

อบรมกับ GISTNU

เข้าใจง่าย

กับหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์ตรงของทีม GISTNU เพื่อตอบโจทย์ทุกระดับของกลุ่มผู้ใช้งานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงมืออาชีพ เราพร้อมจะถ่ายทอดแนวคิด ทักษะ เคล็ดลับพิเศษ ที่ไม่มีสอนที่ไหน

ทันต่อเหตุการณ์

ก้าวทันโลกยุค Smart Technology ผสมผสานแนวคิด Data Science ที่จะช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาการแสดงข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างและน่าสนใจ

นำไปใช้งานได้จริง

GISTNU เราจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำจริง พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำ ในการประยุกต์ใช้กับงานมิติต่าง ๆ ของท่าน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะและแนวคิดจากการอบรมไปใช้งานได้จริงอย่างถูกหลักการและเกิดประโยชน์สูงสุด

หลักสูตรเพิ่มเติม

เราสามารถจัดการอบรมหลักสูตรพิเศษสำหรับท่านที่มีหัวข้อ หรือเนื้อหาเฉพาะตามที่ท่านต้องการ

ตัวอย่างผลงาน

ประมวลภาพการอบรม โดยทีมงาน GISTNU

หน่วยงานที่เคยใช้บริการกับเรา