ศูนย์รวมคอร์สอบรม by GISTNU

GISTNU Training Center

“ Treasury of GIS Open Source ”

จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน GISTNU พร้อมตอบโจทย์การเพิ่มมูลค่าและพัฒนางานของทุกท่าน ด้วยหลักสูตรอบรมที่ถูกออกแบบให้ครอบคลุมทุกมิติการใช้งาน ผ่านโปรแกรมฟรีแวร์ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่จะถูกถ่ายทอดจากวิทยากรมืออาชีพเฉพาะทางที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและปฏิบัติได้จริง

ดูหลักสูตรอบรมทั้งหมด

" นึกถึง Open source คิดถึง GISTNU "

รายชื่อคอร์สอบรม ปี 2563

ดูรายชื่อคอร์สอบรมทั้งหมด

อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ

ท่านไหนที่กำลังมองหาหลักสูตรอบรมทางด้านภูมิสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด เรามีความพร้อมที่จะตอบโจทย์ทุกปัญหาในการทำงานของท่านจากประสบการณ์จริง “May the FOSS be with you”

Charles Spencer Chaplin วรฤทธิ์ ประเสริฐ
ADMIN GISTNU

Video การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ


GISTNU Web Map Portal


GISTNU Apps

อบรมกับ GISTNU

เข้าใจง่าย

กับหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์ตรงของทีม GISTNU เพื่อตอบโจทย์ทุกระดับของกลุ่มผู้ใช้งานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงมืออาชีพ เราพร้อมจะถ่ายทอดแนวคิด ทักษะ เคล็ดลับพิเศษ ที่ไม่มีสอนที่ไหน

ทันต่อเหตุการณ์

ก้าวทันโลกยุค Smart Technology ผสมผสานแนวคิด Data Science ที่จะช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาการแสดงข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างและน่าสนใจ

นำไปใช้งานได้จริง

GISTNU เราจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำจริง พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำ ในการประยุกต์ใช้กับงานมิติต่าง ๆ ของท่าน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะและแนวคิดจากการอบรมไปใช้งานได้จริงอย่างถูกหลักการและเกิดประโยชน์สูงสุด

หลักสูตรเพิ่มเติม

เราสามารถจัดการอบรมหลักสูตรพิเศษสำหรับท่านที่มีหัวข้อ หรือเนื้อหาเฉพาะตามที่ท่านต้องการ

ตัวอย่างผลงาน

ประมวลภาพการอบรม โดยทีมงาน GISTNU

หน่วยงานที่เคยใช้บริการกับเรา