ศูนย์รวมคอร์สอบรม by GISTNU

GISTNU Training Center

“ Treasury of GIS Open Source ”

จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน GISTNU พร้อมตอบโจทย์การเพิ่มมูลค่าและพัฒนางานของทุกท่าน ด้วยหลักสูตรอบรมที่ถูกออกแบบให้ครอบคลุมทุกมิติการใช้งาน ผ่านโปรแกรมฟรีแวร์ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่จะถูกถ่ายทอดจากวิทยากรมืออาชีพเฉพาะทางที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและปฏิบัติได้จริง

ดูหลักสูตรอบรมทั้งหมด

" นึกถึง Open source คิดถึง GISTNU "

รายชื่อคอร์สอบรม ปี 2563

การพัฒนาแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน

หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นทางภูมิสารสนเทศ ที่คุณสามารถนำข้อมูลของตัวเองมาต่อยอดเพื่อใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้แบบฟรี ๆ ด้วยการพัฒนาแอปบนโปรแกรมฟรีแวร์ กับการอบรมที่พร้อมด้วยตัวอย่างโค้ดและคู่มือแบบละเอียดที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง


การพัฒนาเครื่องมือและประยุกต์ใช้งานข้อมูลภาคสนามอย่างมืออาชีพ (Smart Survey)

AppSheet เครื่องมือที่จะตอบโจทย์การเก็บข้อมูลของคุณให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทุกคนสามารถทำได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม หลักสูตรนี้ยังสอนการนำข้อมูลที่ได้จาก AppSheet มาต่อยอดใช้งานกับโปรแกรม QGIS อีกด้วย


"Drone Smart Kids" การเรียนรู้และพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งสำหรับเยาวชนด้วยอากาศยานไร้คนขับ

กิจกรรม Active Leaning ให้น้อง ๆ ทุกคนได้ฝึกคิดและลงมือปฏิบัติจริง พร้อมสร้างทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วย Drone Coding


การพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด (LEAFLET for WEB MAP)

สร้างแผนที่ออน์ไลน์อย่างมีประสิทธิภาพที่แสดงผลและรองรับกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยฟรีแวร์ ยกระดับเว็บไซต์ด้วยเทคนิคการออกแบบหน้าเว็บไซต์อย่างมีสไตล์ ใช้งานง่าย และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ


การใช้งานโปรแกรม QGIS

เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าให้กับงานของท่าน ด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ที่ทำงานได้เทียบเท่าโปรแกรมลิขสิทธิ์ กับการอบรมที่ครบถ้วน เข้าใจง่าย ถูกหลักการ ใช้งานได้จริง


ดูรายชื่อคอร์สอบรมทั้งหมด

คอร์สอบรมที่น่าสนใจ

"การพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด
(LEAFLET for WEB MAP)"
Charles Spencer Chaplin          หมดเขตรับสมัคร 6 มี.ค. 63
          รับ 20 คนเท่านั้น

ประมวลภาพบรรยากาศ อบรม Smart Survey


เสียงตอบรับจากผู้ที่เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร SmartSurvey


GISTNU Web Map Portal


GISTNU Apps

อบรมกับ GISTNU

เข้าใจง่าย

กับหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์ตรงของทีม GISTNU เพื่อตอบโจทย์ทุกระดับของกลุ่มผู้ใช้งานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงมืออาชีพ เราพร้อมจะถ่ายทอดแนวคิด ทักษะ เคล็ดลับพิเศษ ที่ไม่มีสอนที่ไหน

ทันต่อเหตุการณ์

ก้าวทันโลกยุค Smart Technology ผสมผสานแนวคิด Data Science ที่จะช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาการแสดงข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างและน่าสนใจ

นำไปใช้งานได้จริง

GISTNU เราจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำจริง พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำ ในการประยุกต์ใช้กับงานมิติต่าง ๆ ของท่าน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะและแนวคิดจากการอบรมไปใช้งานได้จริงอย่างถูกหลักการและเกิดประโยชน์สูงสุด

หลักสูตรเพิ่มเติม

เราสามารถจัดการอบรมหลักสูตรพิเศษสำหรับท่านที่มีหัวข้อ หรือเนื้อหาเฉพาะตามที่ท่านต้องการ

ตัวอย่างผลงาน

ประมวลภาพการอบรม โดยทีมงาน GISTNU

หน่วยงานที่เคยใช้บริการกับเรา